PVC Geomembran

PVC’den imal edilmiştir.Genel PVC Geomembran
özelliklerini bünyesinde bulundurmaktadır. Geçirimsizlik
tabakası oluşturmak istenen tüm projelerde kullanılabilir.