Silikonlu Cam Yünü Levha

Silikon ilave edilerek su itici özellik kazandırılmış camyünü
levha olup, iki duvar arasında, çift cidarlı sandviç duvar
panellerinde ısı ve ses yalıtım amacıyla kullanılır.