Sosyal Sorumluluk

Anadolu İçtaş A.Ş.’nin ortakları, kurucu üyeleri ve grup şirketleri 1999 yılından bu yana dezavantajlı kadınlara meslek edindirilmesi üzerinde çalışan, 2017 yılında da dernekleşen Anka Üreten Kadın Derneği’ne  destek vermektedir.

 Anadolu İçtaş çatısı altındaki münferit grup şirketleri de bilfiil kendi faaliyet alanlarında uzun soluklu KSS projeleri yürütmektedirler. Anadolu İçtaş, sosyal, kültürel ve çevresel faaliyetlere destek vermeyi kurumsal yapısının doğal bir gereği olarak görmektedir. Anadolu İçtaş çatısı altındaki tüm iştirakler, “faydalılık”, “uyumluluk” ve “koruyuculuk” kavramlarını kendi alanlarındaki her türlü çalışma için ön koşul saymaktadır. Toplumsal gelişme ve ilerlemeye destek vermenin, olanakları ölçüsünde ülkenin tüm fert ve kuruluşları için top yekün bir sorumluluk olduğuna inanan şirket, bu yöndeki çalışmalarını uzun yıllardır çok yönlü olarak sürdürmektedir. Üst yönetimden alt kademelere kadar tüm Anadolu İçtaş A.Ş. çalışanları tarafından da desteklenen bu faaliyetler, grubun insanı ve çevreyi önde tutan değerleriyle de bire bir örtüşmektedir.

Anadolu İçtaş, bünyesindeki Taahhüt, Tarımsal Sanayi ve Gayrimenkul ve Hizmet gruplarıyla, faaliyet alanları ile doğrudan ilgili projeleri desteklemektedir.