XPS

Sıvalı dış cephe yalıtım sistemlerinde kullanılmak
üzere özel olarak üretilen, ısı yalıtım özelliğine sahip,
ekstrüde polistiren levhalardır.
20 ile 50 yoğunluk arasında istenilen 2-10 cm malzeme
kalınlığı ve 100-1000 arası basma dayanımı özelliğinde
üretilebilmektedir.